Skolschema: Uppdateringar (Android)

2.1.7 (2024-04-21)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Den gamla, mer tydliga cookieinformationsrutan är nu återställd (monstret som fanns de senaste par månaderna är inte längre obligatoriskt)

2.1.6 (2024-01-28)

 • Fixat: Några enstaka Mashie-matsedlar fungerade inte

2.1.5 (2024-01-08)

 • Fixat: Ett kraschproblem kopplat till cookieinformationsrutan har åtgärdats

2.1.4 (2023-12-15)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad cookieinformationsruta p.g.a. nya krav från Google; den kommer att visas första gången man öppnar appen efter uppdateringen

2.1.3 (2023-10-14)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 14 oktober
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.1.2 (2023-08-26)

 • Fixat: Vissa matsedlar slutade fungera efter den senaste uppdateringen

2.1.1 (2023-07-19)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 14
 • Ändrat/förbättrat: Anpassningar för att appen ska fortsätta fungera på Android-versioner äldre än 8.0

2.1.0 (2023-04-11)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 5.0 eller senare

2.0.7 (2023-04-11)

 • Ändrat/förbättrat: Kodimportfunktionen är nu tillbaka

2.0.6 (2023-01-22)

 • Fixat: Ibland var inte den nuvarande skolan förifylld i ”välj schema”-menyn

2.0.5 (2023-01-01)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 13
 • Fixat: Fel år kunde visas då det var vecka 52 i början av året

2.0.4 (2021-12-12)

 • Nytt: Stöd för fler Mashie-baserade matsedlar (t.ex. Sodexos ”Köket”)
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 12

2.0.3(a) (2021-08-05)

 • Ändrat/förbättrat: Matsedelfunktionen är nu kompatibel med de senaste uppdateringarna i Matildasystemet

2.0.2 (2021-08-03)

 • Ändrat/förbättrat: Appen hanterar nu byte av schemasystem lite bättre
 • Ändrat/förbättrat: Felhanteringsoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.1(a) (2021-04-05)

 • Ändrat/förbättrat: Fler AivoMenu-matsedlar stöds nu
 • Ändrat/förbättrat: Det gamla mörka temat finns nu med igen med namnet ”inverterat mörkt”
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.0(a/b/c) (2021-02-05)

 • Nytt: Dagsvy
 • Ändrat/förbättrat: Appen indikerar nu vilken dag/vecka som är den nuvarande
 • Ändrat/förbättrat: Lektionsfärgerna i det mörka temat är nu mycket trevligare för ögonen
 • Ändrat/förbättrat: Navigeringsflödet med flikar i botten är nu standardinställningen (kan ändras tillbaka)
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.9.2(a/b) (2021-01-08)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 8 januari
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.1 (2020-10-06)

 • Ändrat/förbättrat: Skollistans sökfunktion har förbättrats
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Sidomenyn fungerade inte alltid som den skulle med systemet inställt på att använda navigering med rörelser

1.9.0(a) (2020-09-30)

 • Ändrat/förbättrat: Favoritmenyn och navigeringen har gjorts om lite; det går att byta (tillbaka) design i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 30 september
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 11
 • Fixat: Vecka 53 finns nu med för år med 53 veckor

1.8.1(a/b) (2020-08-08)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de ändringar i Skola24-schemasystemet som gjordes den 4 augusti
 • Ändrat/förbättrat: Felhanteringsoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.8.0(a) (2020-07-29)

 • Nytt: Uppdateringsknapp i skollistan
 • Nytt: Kodimportfunktion för scheman
 • Ändrat/förbättrat: Det visade schemat cachas nu även om man inte har lagt till det som favorit
 • Ändrat/förbättrat: Schemanamnvisningsinställningens effekt har ändrats
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu anpassad efter ändringarna i Stockholms stad variant av Skola24-systemet som genomfördes i mitten av juni
 • Ändrat/förbättrat: Felhanteringsoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.7.9 (2020-05-30)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes den 30 maj

1.7.8(a) (2020-04-22)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu de senaste ändringarna i Stockholms stads variant av Skola24-schemasystemet

1.7.7(a) (2020-04-15)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet

1.7.6 (2020-02-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Ändringarna sparades inte automatiskt vid byte av schemasystem (i de fall möjligheten fanns), vilket kunde leda till problem med att få upp schemat

1.7.5 (2019-12-14)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Stockholms stads inloggningssystem
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.7.4(a) (2019-12-03)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet
 • Ändrat/förbättrat: Ändrade skollistans utseende; nu kan man även söka i den
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kunde krascha i inloggningsrutan för Stockholms stads scheman på Android 5 och 6

1.7.3(a/b) (2019-10-20)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Skoldatabaserna uppdaterades ibland inte automatiskt

1.7.2 (2019-08-28)

 • Fixat: Flera problem som uppstod när man valde skolor i Stockholms stad ska ha åtgärdats

1.7.1 (2019-08-01)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre prestandaförbättringar

1.7.0 (2019-07-18)

 • Nytt: Stöd för AivoMenu-matsedlar
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 10 (Q)

1.6.8 (2019-04-26)

 • Nytt: Extra ljust tema utan färger (aktiveras i inställningarna)
 • Ändrat/förbättrat: Cachingfunktionen har förbättrats och är nu föraktiverad
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Kompatibilitetsförbättringar för Android 4.1 - 5.0
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 4.1 eller senare

1.6.7(a) (2019-04-07)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu det nya schemasystemet för kommunala skolor i Stockholms stad
 • Ändrat/förbättrat: Mer tydliga felmeddelanden när Skola24 är nere

1.6.6(a/b/c/d) (2019-03-31)

 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu kompatibel med de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet

1.6.5 (2019-03-07)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.6.4 (2019-02-28)

 • Ändrat/förbättrat: Matsedelfunktionen är nu kompatibel med de senaste uppdateringarna i Matildasystemet
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.6.3 (2019-02-21)

 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad ikon
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.6.2 (2019-01-23)

 • Ändrat/förbättrat: Appen startar nu lite snabbare
 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu en adaptiv ikon
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Åtgärdade ett par problem med matsedelcachingen

1.6.1(a) (2019-01-16)

 • Fixat: Vissa matsedlar fungerade inte efter den förra uppdateringen
 • Fixat: Ibland kom inte frågan om att spara sina inloggningsuppgifter upp vid inloggning (för kommunala skolor i Stockholms kommun)

1.6.0(a) (2019-01-13)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu kommunala skolor i Stockholms kommun
 • Ändrat/förbättrat: Matsedelsfunktionen stöder nu även Matilda-matsedlar
 • Ändrat/förbättrat: Appen känner nu automatiskt av när en skola byter schemasystem om ändringen är inlagd i skoldatabasen
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 4.0.3 eller senare

1.5.20 (2018-11-19)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: P.g.a. schemasystemändringar kunde appen krascha när man valde en skola som har tagit bort sina scheman

1.5.19 (2018-11-05)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kunde krascha vid uppstart på OnePlus-enheter med Android 9

1.5.18 (2018-11-01)

 • Ändrat/förbättrat: Bättre matsedelstöd för skolor som delar schema med andra skolor

1.5.17 (2018-10-01)

 • Fixat: Appen kunde ibland krascha när man valde ett Novaschem-schema

1.5.16 (2018-09-28)

 • Fixat: En del schematyper fungerade inte på grund av ändringar i schemasystemet

1.5.15 (2018-08-28)

 • Ändrat/förbättrat: Fler matsedelsystem stöds nu
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.14 (2018-08-21)

 • Fixat: Novaschem-scheman fungerade inte på Android 9

1.5.13(a) (2018-08-09)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.12 (2018-08-01)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.11(a) (2018-07-13)

 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 9 (P)

1.5.10 (2018-06-02)

 • Fixat: Åtgärdade ett kraschproblem

1.5.9 (2018-05-24)

 • Ändrat/förbättrat: GDPR-anpassning genom en cookieinformationsruta och att annonserna inte längre är personligt anpassade

1.5.8 (2018-04-17)

 • Ändrat/förbättrat: Schemalistan stöds nu för fler skolor

1.5.7(a/b) (2018-02-05)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.6(a) (2018-02-02)

 • Fixat: Schemalistan fungerade inte för skolor utanför Sverige som använder Novaschem

1.5.5(a) (2018-01-16)

 • Fixat: För ett fåtal skolor gick det inte att välja det sista schemat i listan

1.5.4 (2017-12-18)

 • Ändrat/förbättrat: Matsedelsfunktionen stöder nu även Mashie-matsedlar

1.5.3 (2017-12-17)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.2(a) (2017-12-13)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.1 (2017-11-29)

 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad ikon
 • Fixat: Ett kraschproblem har åtgärdats

1.5.0 (2017-11-26)

 • Ändrat/förbättrat: De nya schemakategorierna som finns med i vissa Skola24-scheman har lagts till i appen
 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att välja schema ur en lista för vissa skolor som använder Novaschem-scheman istället för att skriva in signaturen manuellt; antalet skolor som appen stöder detta för kommer att öka så småningom
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.4.6(a) (2017-09-09)

 • Ändrat/förbättrat: Optimerade upplösningen på Skola24-scheman
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu uppdaterad för att fungera med Skola24:s nya schemavisare

1.4.5 (2017-08-25)

 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att namnge favoriter
 • Fixat: Appen kunde i vissa fall krascha vid laddning av schema

1.4.4 (2017-08-20)

 • Nytt: En inställning som avaktiverar svepning mellan veckor
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Skolor utan scheman för olika veckor cachades ej

1.4.3 (2017-08-19)

 • Fixat: Åtgärdade ett par buggar som orsakade krascher

1.4.2(a) (2017-08-17)

 • Ändrat/förbättrat: Schemasignaturer visas nu även i landskapsläge om ”Visa ID som rubrik” är aktiverat
 • Fixat: Appen glömde vilken vecka man var på när man vred på enheten
 • Fixat: Ibland sparades inte skolan man valde när man startade appen för första gången
 • Fixat: Appen kunde krascha i ett par situationer

1.4.1(a) (2017-08-12)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kunde ta bort nödvändiga cachefiler
 • Fixat: Skolor utanför Sverige visades inte

1.4.0 (2017-08-05)

 • Ändrat/förbättrat: Skol- och matsedelsdatabaserna hämtas nu från internet; detta gör det mycket enklare att lägga till eller uppdatera en skola
 • Ändrat/förbättrat: Optimerade upplösningen på scheman
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.3.13 (2017-06-12)

 • Ny skola: Katedralskolan (Uppsala)
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 8.0 (O)
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 4.0.1 eller senare

1.3.12 (2017-06-01)

 • Ny skola: Gudhemsskolan
 • Fixat: Åtgärdade ett kraschproblem

1.3.11(a) (2017-05-26)

 • Ny skola: Blommensbergsskolan
 • Uppdaterad skola: Luleå Gymnasieskola
 • Fixat: Ett problem som i sällsynta fall orsakade krascher vid uppstart bör ha åtgärdats

1.3.10 (2017-05-15)

 • Nya skolor: Rådaskolan, Skånhällaskolan, Sörböleskolan

1.3.9 (2017-05-13)

 • Nytt: Det går nu att tvinga appen att vara på svenska/engelska i inställningarna
 • Nya skolor: Hedbergska skolan, Västermalms skola
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kraschar inte längre när man vänder på enheten i inställningsmenyn

1.3.8 (2017-04-29)

 • Nya skolor: Nyströmska skolan, Paulinska skolan, Platengymnasiet
 • Ny matsedel: Sturegymnasiet

1.3.7 (2017-04-03)

 • Nya skolor: Bessemerskolan (nationella program), Göranssonska skolan, Lammhults skola

1.3.6 (2017-04-01)

 • Nya skolor: Carlssons skola, Väsby Nya Gymnasium
 • Fixat: Problem med inställningsmenyn på enheter med Androidversioner äldre än 4.0.3 har åtgärdats

1.3.5 (2017-03-27)

 • Nya skolor: Centralskolan (Arvika), Falkenbergs gymnasieskola, Hjalmar Lundbohmsskolan, Sjöängsskolan (Stockholm)

1.3.4 (2017-03-22)

 • Nya skolor: Malgomajskolan, Viskastrandsgymnasiet
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar

1.3.3 (2017-03-20)

 • Nya skolor: Angeredsgymnasiet, Fryxellska skolan (Sunne)
 • Uppdaterade skolor: Bällstabergsskolan, Ekebyskolan (Vallentuna)
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar

1.3.2(a) (2017-03-01)

 • Nya skolor: Martin Koch-gymnasiet, Oscarsgymnasiet
 • Uppdaterad skola: Råsunda skola
 • Ändrat: Upplösningen på NovaSoftware-scheman har optimerats

1.3.1(a) (2017-02-20)

 • Nya skolor: Erikslundsgymnasiet, Göteborgs Högre Samskola, Internationella Engelska Skolan Järfälla, Hushagsgymnasiet, Soltorgsgymnasiet
 • Ändrat: Schemasignatur visas inte längre som rubrik om man inte aktiverar det i inställningsmenyn

1.3.0 (2017-02-19)

 • Nytt: Offlinecaching
 • Nytt: Mörka teman
 • Nytt: Inställningsmeny
 • Nya skolor: Helenelundsskolan, Klara Norra Gymnasium, Klara Södra Gymnasium, Nacka gymnasium, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
 • Ändrat: Novaschem-scheman visas nu äntligen i hög upplösning, tack vare en ny renderingsmetod
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: En del buggar i matsedeln

1.2.16 (2017-02-13)

 • Ny skola: Berzeliusskolan 7-9
 • Ny skola: Berzeliusskolans gymnasium
 • Ny skola: Malmaskolan
 • Ny skola: Norrmalmskolan (Skövde)
 • Ny skola: Sandnes videregående skole
 • Uppdaterad skola: Björknässkolan

1.2.15 (2017-02-08)

 • Ny skola: Aleholm
 • Ny skola: Bruksgymnasiet
 • Ny skola: Eklidens skola
 • Ny skola: Lars-Erik Larsson-gymnasiet
 • Ny skola: Partille Gymnasium
 • Ny skola: Stenstorps enhet
 • Ny skola: Wendela Hebbegymnasiet
 • Buggfix: Åtgärdade ett kraschproblem

1.2.14 (2017-02-04)

 • Ny skola: Björkebyskolan
 • Ny skola: Järfälla gymnasium
 • Ny skola: Kunskapskällan
 • Ny skola: Kvarnskolan
 • Ny skola: Strömbackaskolan

1.2.13(a) (2017-02-02)

 • Ny skola: Erik Dahlbergsgymnasiet
 • Ny skola: Kungsholmens gymnasium
 • Ny skola: Leksands gymnasium
 • Ny skola: Vasaskolan (Skövde)

1.2.12 (2017-01-29)

 • Ny skola: Björkhagens skola (Stockholm)
 • Ny skola: Sandagymnasiet
 • Ny skola: Värmdö Gymnasium

1.2.11 (2017-01-26)

 • Ny funktion: Man kan nu ta bort annonser permanent för 10kr
 • Ny skola: Kungsängsgymnasiet
 • Ny skola: Vasaskolan (Gävle)
 • Uppdaterad skola: Pauliskolan

1.2.10 (2017-01-15)

 • Ny skola: Fridegårdsgymnasiet
 • Ny skola: Järvenskolan Södra
 • Uppdaterad skola: Hulebäcksgymnasiet

1.2.9 (2017-01-15)

 • Ny skola: Lundellska skolan
 • Ny skola: Sörgårdsskolan (Mölndal)
 • Ny skola: Åva gymnasium
 • Buggfix: Problemet med att en del skolors matsedlar inte kunde laddas bör vara åtgärdat nu

1.2.8(a) (2017-01-07)

 • Ny skola: L M Engströms gymnasium
 • Ny skola: Lugnetgymnasiet
 • Uppdaterad skola: S:t Petris skola
 • Ändring: Uppdaterad ikon

1.2.7 (2017-01-05)

 • Ny skola: Katrineholms Tekniska College
 • Ny skola: Tibble Gymnasium
 • Ny skola: Tullinge gymnasium

1.2.6 (2017-01-04)

 • Ny skola: Birgittaskolan
 • Ny skola: Luleå Gymnasieskola
 • Ny skola: Per Brahegymnasiet
 • Ny skola: Rodengymnasiet
 • Ny skola: Yrgo Lärdomsgatan
 • Uppdaterad skola: Bergagymnasiet
 • Uppdaterad skola: Karlbergsgymnasiet
 • Uppdaterad skola: Norra Real

1.2.5 (2016-12-16)

 • Ny skola: Broby (Sunne)
 • Ny skola: Finnvedens Gymnasium
 • Ny skola: Kungsmadskolan
 • Ny skola: Rudbeckianska gymnasiet
 • Ny skola: Tannbergsskolan
 • Ny skola: Teknikum
 • Uppdaterad skola: Midsommarkransens gymnasium
 • Ändring: Textändringar
 • Buggfix: Favoritpanelen stängs nu om man trycker på favoritmenyknappen medan den är öppen

1.2.4 (2016-11-07)

 • Buggfix: Åtgärdade att man inte kunde svepa mellan flikarna när matsedeln visades samtidigt som schemat var inzoomat
 • Buggfix: Man kan inte längre svepa mellan flikarna på ett schema som inte har ett schema för varje vecka
 • Buggfix: Fixade att korrekt vecka inte visades i flikmenyn i enstaka fall

1.2.3 (2016-11-06)

 • Ny skola: Bildningscentrum Facetten
 • Ny skola: Curt Nicolin Gymnasiet
 • Ny skola: Katedralskolan (Växjö)
 • Ny skola: Katrinelundsgymnasiet
 • Ny skola: Nynäshamns gymnasium
 • Ny skola: Stiernhööksgymnasiet
 • Ny skola: Upplands-Brogymnasiet
 • Ny skola: Vasagymnasiet
 • Ny skola: Östra Reals gymnasium
 • Uppdaterad skola: Kärrtorps gymnasium
 • Ändring: Notiser visas nu i matsedeln om sådana finns
 • Ändring: Flikmenyn döljs nu automatiskt för skolor som varken stöder olika scheman varje vecka eller matsedel
 • Buggfix: Matsedeln laddas nu för kompatibla skolor som använder sig av NovaSoftware-scheman

1.2.2(a) (2016-10-24)

 • Ny skola: Blackebergs gymnasium
 • Ny skola: Dackeskolan
 • Ny skola: Ebersteinska gymnasiet
 • Ny skola: Nässjöakademin
 • Ny skola: Osbecksgymnasiet
 • Ny skola: Thorildplans gymnasium
 • Ny skola: Tyresö gymnasium
 • Ny skola: Västerhöjdsgymnasiet
 • Uppdaterad skola: Kungshögaskolan (Mjölby)
 • Ändring: Textändringar
 • Buggfix: Åtgärdade en RAM-läcka som kunde orsaka krascher
 • Buggfix: Appen kunde i vissa fall krascha när man öppnade den eller vände på telefonen, detta har nu fixats
 • Buggfix: Korrekta färger visas nu på telefoner med Android 2.3 - 2.3.7

1.2.1 (2016-10-14)

 • Ändring: Lade till ett felmeddelande som visas om Skola24-schematjänsten är nere
 • Ändring: Textändringar
 • Buggfix: Matsedelpanelen hoppar inte längre efter att man släpper den
 • Buggfix: Favoritpanelen kan inte längre öppnas samtidigt som matsedelpanelen
 • Buggfix: Försökte att åtgärda en krasch

1.2.0 (2016-10-13)

 • Ny funktion: Matsedel (dras upp från botten med två fingrar, funktionen är ej tillgänglig för en del skolor)
 • Ny skola: Adolf Fredriks musikklasser
 • Ny skola: Bromangymnasiet
 • Ny skola: Fyrisskolan
 • Ny skola: Globala gymnasiet
 • Ny skola: Mönsteråsgymnasiet
 • Ny skola: Sannarpsgymnasiet
 • Ny skola: Thomasgymnasiet
 • Uppdaterad skola: Kunskapsgymnasiet Göteborg
 • Uppdaterad skola: Kunskapsgymnasiet Malmö
 • Uppdaterad skola: Spånga gymnasium
 • Uppdaterad skola: Österåkers Gymnasium
 • Ändring: Ändrade favoritpanelens utseende
 • Ändring: Favoritpanelen döljs nu automatiskt efter att man väljer ett favoritschema
 • Ändring: Man kan nu klicka utanför favoritpanelen när som helst för att dölja den
 • Ändring: Förminskade favoritpanelens kontaktyta
 • Ändring: Inställningsmenyn har nu knapptexten ”Välj schema”
 • Ändring: Ändrade uppdateringsneddragningscirkelns färger
 • Buggfix: Åtgärdade en krasch som kunde inträffa när man vände på enheten
 • Buggfix: I vissa fall kunde appen fastna så att den laddade ett schema i all oändlighet; detta bör inte hända längre
 • Buggfix: Fixade favoritpanelens hackiga döljningsanimation
 • Buggfix: Åtgärdade att flera appsessioner kunde vara öppna samtidigt
 • Buggfix: Flikar centreras korrekt i landskapsläge nu

1.1.1 (2016-10-02)

 • Ny skola: Fenix Kunskapscentrum
 • Ny skola: Hjalmar Strömerskolan
 • Ny skola: Mora gymnasium
 • Ny skola: Polhemsskolan (Gävle)
 • Ny skola: Åre gymnasieskola
 • Ny skola: Älvkullegymnasiet
 • Uppdaterad skola: Lerums gymnasium
 • Uppdaterad skola: Vadsbogymnasiet
 • Ändring: Bättre inzoomning på mindre enheter
 • Ändring: Efter att en favorit läggs till väljs den automatiskt i favoritlistan
 • Buggfix: Åtgärdade att skolans namn ibland inte visades i favoritlistan
 • Buggfix: Panoreringen ska nu fungera när appen öppnas igen efter att ha varit i bakgrunden
 • Tyvärr har annonsborttagningsfunktionen tagits bort. Andra sätt att dölja annonser kommer förhoppningsvis finnas i framtiden.

1.1.0(a) (2016-09-28)

 • Ny funktion: Favoriter (dras upp från skärmens nedre kant)
 • Ny funktion: Se en kort reklamvideo för att dölja annonser i 14 dagar (i teststadiet)
 • Ny skola: IT-Gymnasiet Göteborg
 • Ny skola: IT-Gymnasiet Södertörn
 • Ny skola: IT-Gymnasiet Uppsala
 • Ny skola: Södra Latins gymnasium
 • Ändring: Minskade upplösningen lite på NovaSoftware-scheman i porträttläge för bättre läsbarhet vid utzoomning
 • Ändring: Ökade upplösningen lite på NovaSoftware-scheman i landskapsläge för bättre läsbarhet vid inzoomning
 • Ändring: Appens logotyp visas nu medan den startar
 • Ändring: Textkorrigeringar
 • Ändring: Åtgärdade att appikonen inte var helt genomskinlig vid hörnen
 • Buggfix: Panorering funkar nu efter att man har vänt på enheten
 • Buggfix: Fixade så att man inte lika lätt kan ladda om schemat av misstag
 • Buggfix: Åtgärdade att appen kraschade om man zoomade in direkt efter att ha initierat en omladdning av schemat

1.0.4(a) (2016-09-21)

 • Buggfix: Fixade panoreringen ordentligt

1.0.3 (2016-09-20)

 • Buggfix: Åtgärdade en krasch som kunde inträffa när man valde skola

1.0.2 (2016-09-20)

 • Ny skola: SKF Tekniska Gymnasium
 • Ny skola: Sunnerbogymnasiet
 • Ändring: Lite mer informativ inställningsdialogruta
 • Buggfix: Åtgärdade att vissa scheman orsakade krascher eller inte visades
 • Buggfix: Man kan nu panorera enkelt efter att ha zoomat in
 • Buggfix: Åtgärdade att vissa komponenter inte uppdaterades när ID-läget valdes

1.0.1 (2016-09-18)

 • Ändring: Textkorrigering

1.0.0 (2016-09-18)


« Skolschema