Skolschema: Uppdateringar (iOS/iPadOS)

2.0.13 (2024-04-24)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Den gamla, mer tydliga cookieinformationsrutan är nu återställd (monstret som fanns de senaste par månaderna är inte längre obligatoriskt)

2.0.12 (2024-02-09)

 • Fixat: Appen kunde krascha om man följde instruktionerna för minimalt godkännande i cookierutan

2.0.11 (2024-01-29)

 • Fixat: Några enstaka Mashie-matsedlar fungerade inte

2.0.10 (2023-12-27)

 • Fixat: Texten som dyker upp i dagsvyn när schemat är tomt såg felaktigt ut som ett felmeddelande

2.0.9 (2023-12-15)

 • Ändrat/förbättrat: Förbättrad hantering av schemaflyttar
 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad cookieinformationsruta p.g.a. nya krav från Google; den kommer att visas första gången man öppnar appen efter uppdateringen

2.0.8 (2023-11-15)

 • Fixat: Appen kunde krascha på vissa gamla iOS-versioner efter den senaste uppdateringen

2.0.7 (2023-10-15)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 14 oktober
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.6 (2023-07-20)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.5 (2022-11-28)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.4 (2021-12-12)

 • Nytt: Stöd för fler Mashie-baserade matsedlar (t.ex. Sodexos ”Köket”)
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.3 (2021-08-14)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar
 • Fixat: I vissa fall dök inte detaljtexten upp i dagsvyn
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver iOS/iPadOS 11.0 eller senare

2.0.2 (2021-08-09)

 • Nytt: Det går nu att ändra visningsnamn på sparade scheman (öppna favoritmenyn uppe till höger, och tryck på ”ändra” och sedan på favoriten)
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.1 (2021-04-05)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

2.0.0 (2021-04-05)

 • Nytt: Dagsvy
 • Ändrat/förbättrat: Appen indikerar nu vilken dag/vecka som är den nuvarande
 • Ändrat/förbättrat: Lektionsfärgerna i det mörka temat är nu mycket trevligare för ögonen (det gamla mörka temat finns kvar med namnet ”inverterat mörkt”)
 • Ändrat/förbättrat: Har man mörkt läge aktiverat i systeminställningarna är det mörka temat nu standardtemat i appen (istället för det extra mörka temat)
 • Ändrat/förbättrat: Fler AivoMenu-matsedlar stöds nu
 • Ändrat/förbättrat: Skollistans sökfunktion har förbättrats
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.5 (2021-03-05)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.4 (2021-01-08)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 8 januari
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.3 (2020-09-30)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes natten till den 30 september
 • Fixat: Vecka 53 finns nu med för år med 53 veckor

1.5.2 (2020-08-08)

 • Fixat: Efter uppdateringen till version 1.5.0 kunde fel veckonummer ibland visas vid start

1.5.1 (2020-08-07)

 • Ändrat/förbättrat: Felhanteringsoptimeringar

1.5.0 (2020-08-05)

 • Nytt: Uppdateringsknapp i skollistan
 • Nytt: Kodimportfunktion för scheman
 • Ändrat/förbättrat: Schemanamnvisningsinställningens effekt har ändrats
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu anpassad efter ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes den 4 augusti
 • Ändrat/förbättrat: Felhanteringsoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.4.13 (2020-07-01)

 • Ändrat/förbättrat: Man kan nu snabbare komma åt redan tillagda skolor när man lägger till ett schema
 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu ändringarna i Stockholms stads variant av Skola24-schemasystemet som gjordes under juni
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Man behövde trycka/svepa för att schemat skulle dyka upp när man öppnade appen under vecka 27

1.4.12 (2020-05-30)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu ändringarna i Skola24-schemasystemet som gjordes den 30 maj

1.4.11 (2020-04-20)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu de senaste ändringarna i Stockholms stads variant av Skola24-schemasystemet

1.4.10 (2020-04-13)

 • Fixat: Efter den förra uppdateringen gick det inte att gå in på skolor med både klass- och gruppscheman när man valde ett nytt schema

1.4.9 (2020-04-11)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet

1.4.8 (2020-03-04)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I samband med den förra uppdateringen uppkom en bugg som gjorde så att det ibland inte gick att logga in i Stockholms stads system som elev; detta bör vara åtgärdat nu

1.4.7 (2020-02-19)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Problemet med att BankID-inloggningen kunde hänga sig vid omdirigering bör vara löst nu

1.4.6 (2020-01-14)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Novaschem-scheman uppdaterades inte automatiskt vid byte av schemasystem (i de fall möjligheten fanns)
 • Fixat: Fel veckas mat kunde visas i Skolmaten-matsedlar p.g.a. att tjänsten skickade inkorrekt cachingdata; appen ignorerar nu denna cachingdata

1.4.5 (2019-12-27)

 • Fixat: Appen kunde krascha när man återvände till den

1.4.4 (2019-12-22)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Stockholms stads inloggningssystem

1.4.3 (2019-12-08)

 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu bättre stöd för de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet
 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att söka i skollistan
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.4.2 (2019-11-04)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar på vissa enheter

1.4.1 (2019-08-14)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall visades inte den nuvarande veckan vid appstart

1.4.0 (2019-08-05)

 • Nytt: Stöd för AivoMenu-matsedlar
 • Nytt: Det går nu att välja språk i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.3.1 (2019-05-10)

 • Fixat: Övergången från Skola24:s gamla schemasystem till det nya fungerade inte helt för vissa

1.3.0 (2019-05-02)

 • Nytt: Teman (väljs i inställningarna)
 • Ändrat/förbättrat: Cachingfunktionen har förbättrats och är nu föraktiverad
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.2.7 (2019-04-09)

 • Ändrat/förbättrat: Mer tydliga felmeddelanden när Skola24 är nere

1.2.6 (2019-04-08)

 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu det nya schemasystemet för kommunala skolor i Stockholms stad

1.2.5 (2019-04-02)

 • Ändrat/förbättrat: Ytterligare anpassningar till följd av ytterligare ändringar i Skola24-schemasystemet

1.2.4 (2019-04-01)

 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu kompatibel med de senaste ändringarna i Skola24-schemasystemet

1.2.3 (2019-03-02)

 • Ändrat/förbättrat: Matsedelfunktionen är nu kompatibel med de senaste uppdateringarna i Matildasystemet
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.2.2 (2019-02-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.2.1 (2019-01-29)

 • Fixat: Appen visade fel startvecka och matsedelvecka på söndagar efter den förra uppdateringen

1.2.0 (2019-01-23)

 • Nytt: Offlinecaching (ställs in i inställningarna)
 • Ändrat/förbättrat: Appen stöder nu kommunala skolor i Stockholms kommun
 • Ändrat/förbättrat: Matsedelsfunktionen stöder nu även Matilda-matsedlar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.1.2 (2018-12-16)

 • Fixat: Det fungerade inte att öppna Novaschem-scheman med å/ä/ö i namnet

1.1.1 (2018-12-07)

 • Fixat: Ett kraschproblem har åtgärdats

1.1.0 (2018-11-27)

 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att se schema och matsedel i en och samma flik på iPad (går att stänga av i inställningarna)
 • Ändrat/förbättrat: Bättre matsedelstöd för skolor som delar schema med andra skolor
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Åtgärdade en minnesläcka
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver iOS 9.0 eller senare

1.0.6 (2018-09-30)

 • Fixat: En del schematyper fungerade inte på grund av ändringar i schemasystemet

1.0.5 (2018-09-20)

 • Ändrat/förbättrat: Stabilitetsförbättringar

1.0.4 (2018-09-07)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.0.3 (2018-08-28)

 • Ändrat/förbättrat: Fler matsedelsystem stöds nu

1.0.2 (2018-08-19)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Fel datum kunde visas i några matsedelar

1.0.1 (2018-08-09)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.0.0 (2018-08-04)


« Skolschema