Tågstationen: Uppdateringar (Android)

1.14.0(a/b/c) (2024-05-02)

 • Nytt: Det finns nu en historik- och statistikvy som nås från detaljvyn
 • Ändrat/förbättrat: Nu visas avgångar och ankomster upp till 14 dygn framåt i tiden (gäller ej filtrerade vyer, som fortfarande bara visar de kommande 24 timmarna)
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.13.1 (2024-04-24)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar

1.13.0 (2024-04-11)

 • Nytt: Tågnummersökningen har kompletterats med ett alternativ för att söka för ett specifikt datum
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Den gamla, mer tydliga cookieinformationsrutan är nu återställd (monstret som fanns de senaste par månaderna är inte längre obligatoriskt)

1.12.4(a) (2023-12-03)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad cookieinformationsruta p.g.a. nya krav från Google; den kommer att visas första gången man öppnar appen efter uppdateringen
 • Fixat: Om man var inne i detaljvyn för ett kommande/tidigare dygns tåg kunde nuvarande tågs position visas på kartan; detta är nu fixat i de flesta fallen

1.12.3(a) (2023-07-20)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 14
 • Ändrat/förbättrat: Anpassningar för att appen ska fortsätta fungera på Android-versioner äldre än 8.0

1.12.2 (2023-04-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Kartan i detaljvyn fungerar nu igen (efter att plötsligt ha slutat fungera p.g.a. dataförändringar hos SJ)
 • Fixat: Filtreringsfunktionen kunde i vissa fall felaktigt dölja tåg som saknar tid
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 5.0 eller senare

1.12.1 (2022-08-29)

 • Nytt: Start-/sluttider visas nu för trafikinformationsmeddelanden
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall kunde man få upp en kommande dags avgång istället för den aktuella när man tryckte på ett tåg i tågöversiktskartan

1.12.0 (2022-07-04)

 • Nytt: Genvägar till bevakningar och tågöversiktskartan, som man kommer åt på enhetens hemskärm (endast tillgängligt på Android 7.1 och senare versioner)
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 13
 • Fixat: Ibland togs inte gamla avgångar/ankomster bort ordentligt från stationstidtabellen när den uppdaterades, utan de kunde sitta fast i bakgrunden
 • Fixat: Widgeten kunde fastna i ett laddningstillstånd i vissa fall; detta bör ha åtgärdats nu
 • Fixat: Appen kraschade när man försökte få fram detaljerna för ett fåtal specifika tåg då inställningen ”hämta alla händelser” var aktiverad

1.11.8 (2022-06-10)

 • Nytt: Appen kan nu visa informationsmeddelanden vid t.ex. driftstörningar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.11.7(a/b/c) (2021-11-09)

 • Nytt: Appen visar nu ersättningsbussars planerade och beräknade tider, i de fall tiderna är tillgängliga
 • Nytt: Det finns nu en meny som gör det enklare att ta bort favoriter
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 12

1.11.6 (2020-08-08)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.11.5 (2020-04-12)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: På enheter med Android 9 och 10 gick det inte att skriva in text i stationssökfältet i filtreringen

1.11.4 (2020-02-26)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I samband med den förra uppdateringen uppkom en bugg som gjorde så att widgeten kunde krascha slumpmässigt

1.11.3(a/b) (2020-02-01)

 • Ändrat/förbättrat: Nu visas avgångar och ankomster upp till 7 dygn framåt i tiden (gäller ej filtrerade vyer, som fortfarande bara visar de kommande 24 timmarna)
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: På enheter med Android 10 fungerade inte auto-uppdateringen om man hade ställt in appen att endast auto-uppdatera via Wi-Fi

1.11.2(a) (2019-12-27)

 • Nytt: Det går nu att sortera stationslistan på avstånd (aktiveras i inställningarna)
 • Ändrat/förbättrat: Om det finns en position som fastställts maximalt en minut före positionssökning kommer appen använda den positionen istället för att lokalisera på nytt
 • Ändrat/förbättrat: Förbättringar i hur appen hanterar avgångar/ankomster som saknar tid
 • Ändrat/förbättrat: Widgeten visar nu felmeddelanden istället för att vara tom när något går fel
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall fungerade inte autouppdateringen

1.11.1 (2019-11-11)

 • Ändrat/förbättrat: När avgångar/ankomster är märkta med den nya avvikelsen ”tid saknas” döljs eventuella tidigare beräknade (nu ogiltiga) tider
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall visades fel stations tidtabell vid start när inställningen ”följ position” var aktiverad

1.11.0(a/b/c) (2019-07-21)

 • Nytt: Möjlighet att filtrera på tågnummer, tågtyp och operatör-ID
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 10 (Q)
 • Ändrat/förbättrat: Nu är samtliga anslutningar krypterade igen i och med att Trafikverkets tjänster har blivit mer stabila via HTTPS
 • Fixat: Appen kraschade när man vred på enheten med stationsfiltreringsmenyn öppen

1.10.5 (2019-07-17)

 • Fixat: Trafikinformationsvyn kunde fastna på ett felmeddelande i vissa fall

1.10.4 (2019-03-16)

 • Fixat: Appen kunde krascha i detaljvyn i en viss situation

1.10.3 (2019-03-12)

 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att aktivera ”följ tåget”-funktionen oavsett hur man har ställt in auto-uppdatering i appen och även då GPS-data inte finns
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Ett par annonsrelaterade gränssnittsproblem har åtgärdats

1.10.2 (2019-03-01)

 • Ändrat/förbättrat: Förbättringar i hur detaljvyn hanterar tåg där realtidsinformationen är oklar (t.ex. omledda tåg)

1.10.1(a) (2019-02-28)

 • Fixat: Ett par mindre kartrelaterade problem har åtgärdats

1.10.0(a/b) (2019-02-21)

 • Nytt: Filtrering i widgeten
 • Nytt: Det går nu att visa detaljvykartan i satellitläge
 • Ändrat/förbättrat: Kartorna indikerar nu vilken sträcka som tåget har åkt och vilken sträcka som är kvar
 • Ändrat/förbättrat: En bättre GPS-källa används nu för att visa TiB-tågpositioner i detaljvykartan
 • Ändrat/förbättrat: Appen har nu en adaptiv ikon
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Kompatibilitetsförbättringar för Android 4.1 - 5.0
 • Fixat: Filtrerade ankommande-vyer visade ibland irrelevanta tåg
 • Fixat: Åtgärdade ett par problem med tåg som stannar vid en station flera gånger
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 4.1 eller senare

1.9.19(a) (2019-01-23)

 • Fixat: Problemet med långa laddningstider på vissa nätverk har nu lösts på riktigt

1.9.18 (2019-01-22)

 • Fixat: Rullade tillbaka några ändringar från förra uppdateringen som verkar ha orsakat problem på vissa enheter

1.9.17 (2019-01-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.16 (2018-11-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Widgetoptimeringar

1.9.15 (2018-10-18)

 • Fixat: GPS-stationssökningen kunde ta fram trafikplatser som inte är persontågstationer

1.9.14 (2018-10-05)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Det fanns ett fall då reklam kunde dyka upp trots att man hade betalat för att ta bort den
 • Fixat: Problemet med att sparade favoriter då och då kan rensas utan anledning bör vara åtgärdat

1.9.13 (2018-07-13)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.12 (2018-07-01)

 • Fixat: På vissa enheter kunde appen krascha när man vred på enheten i detaljvyn
 • Fixat: Ett par mindre problem med detaljvykartan

1.9.11 (2018-06-17)

 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 9 (P)
 • Fixat: Detaljvykartans ruttlinje fungerade inte som den skulle i en del fall

1.9.10 (2018-06-02)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.9(a/b) (2018-05-23)

 • Ändrat/förbättrat: GDPR-anpassning genom en cookieinformationsruta och att annonserna inte längre är personligt anpassade
 • Fixat: Positioneringen tog ofta fram fel station till följd av en ändring av Trafikverket

1.9.8 (2018-05-14)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.7 (2018-04-28)

 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att endast bevaka nästa avgång även för ett inställt tåg

1.9.6 (2018-04-25)

 • Ändrat/förbättrat: En avisering skickas nu om en försening eller inställning som tillhör ett bevakat tåg upphävs

1.9.5 (2018-03-17)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar
 • Fixat: Åtgärdade ett kraschproblem som kunde uppkomma på vissa enheter

1.9.4(a/b) (2018-03-12)

 • Ändrat/förbättrat: Prestandaoptimeringar
 • Fixat: I vissa fall fungerade inte bevakningar då viss tåginformation fattades

1.9.3 (2018-02-28)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.2 (2018-02-24)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.9.1(a) (2018-02-03)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kunde krascha i enstaka fall då man tryckte på ett tåg på översiktskartan

1.9.0(a/b) (2018-01-31)

 • Nytt: Tågöversiktskarta
 • Ändrat/förbättrat: Nu visas GPS-position för de flesta Norrtåg och VTAB-tåg i detaljvyn

1.8.2 (2018-01-26)

 • Fixat: Om ”kolumner i landskapsläge” var aktiverat kunde tåglistan ibland uppdateras när det inte behövdes

1.8.1(a) (2018-01-24)

 • Nytt: Se både avgångar och ankomster i landskapsläge; aktiveras i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I sällsynta fall kunde man få ett ”invalid date format”-felmeddelande vid uppdatering av stationstidtabellen

1.8.0 (2018-01-22)

 • Nytt: Automatiska uppdateringar för stationstidtabellen och detaljvyn; aktiveras i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Stationstidtabellen och detaljvyn använder nu mycket mindre data vid uppdatering
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.7.2 (2018-01-10)

 • Ändrat/förbättrat: Möjligheten att bevaka endast nästa avgång har lämnat betastadiet
 • Ändrat/förbättrat: ”Bevakade avgångar”-vyn är nu bättre anpassad för surfplattor
 • Ändrat/förbättrat: Övriga gränssnittsförbättringar

1.7.1 (2017-12-26)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Gamla engångsbevakningar togs i vissa fall inte bort
 • Fixat: Listan över tidigare avgångar/ankomster var omvänd när ”sortera efter beräknade tider” var aktiverat
 • Fixat: Det gick ibland inte att gå in på ett tåg via tågnummer från listan över tidigare avgångar/ankomster

1.7.0(a) (2017-12-19)

 • Nytt: Se tidigare avgångar/ankomster under de senaste 24 timmarna
 • Nytt: Man kan nu välja huruvida förseningar ska tas hänsyn till vid sortering av avgångar/ankomster
 • Nytt: Det är nu möjligt att välja om försenade tider ska visas till vänster eller till höger om de ordinarie
 • Nytt (beta): Bevaka endast en viss avgång
 • Ändrat/förbättrat: ”Bevakade avgångar”-vyn visar nu aktuell tågstatus
 • Ändrat/förbättrat: Favoriterna har flyttats till en högerpanel för att inte behöva trängas med menyn i den vänstra panelen
 • Ändrat/förbättrat: Kartan visas nu även för annonserade tåg som passerar hållplatser som normalt inte annonseras
 • Ändrat/förbättrat: Övriga gränssnittsförbättringar

1.6.4 (2017-11-29)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Uppdaterad ikon

1.6.3(a/b) (2017-11-26)

 • Ändrat/förbättrat: Widgeten har lämnat betastadiet
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Mindre prestandaförbättringar

1.6.2(a) (2017-11-04)

 • Ändrat/förbättrat: Nu visas även underrubriker till informationsmeddelanden om det finns
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Ogiltig data från Trafikverkets tjänster bör inte längre orsaka krascher i bevakningsfunktionen

1.6.1 (2017-10-26)

 • Ändrat/förbättrat: Återgick till att inte använda SSL vid anrop till Trafikverkets tjänster då dessa verkar vara instabila när SSL används
 • Fixat: Appen kraschade då det uppstod problem med Trafikverkets tjänster

1.6.0 (2017-10-23)

 • Nytt (beta): Widget
 • Nytt: Appen stöder nu direktlänkar till stationer och tåg
 • Ändrat/förbättrat: Anrop till Trafikverkets tjänster sker nu via SSL
 • Ändrat/förbättrat: Ankommandevyn har optimerats
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Problemet med att filtrerade vyer inte visar tåg med passerad avgångstid bör vara löst
 • Fixat: Den röda etiketten ovanför informationsikonen försvann i vissa fall inte efter att man hade öppnat informationsvyn
 • Fixat: En krasch kunde inträffa när detaljvyn öppnades
 • Fixat: I sällsynta fall visades inte namnen på en del stationer

1.5.21 (2017-10-04)

 • Ändrat/förbättrat: Appen ska nu informera om den får in ett meddelande om ett bevakat tåg men inte lyckas hämta ytterligare information
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.5.20 (2017-09-22)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.19(a/b/c) (2017-09-19)

 • Ändrat/förbättrat: Små gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall fungerade inte detaljvyn för försenade tåg
 • Fixat: Sedan den 14/9 kunde ibland dubbla aviseringar visas när ett bevakat tåg var försenat
 • Fixat: Bevakningsfunktionen reagerade inte om en spårändring drogs tillbaka

1.5.18(a) (2017-09-12)

 • Ändrat/förbättrat: Ett mer specifikt felmeddelande visas nu i huvudvyn om det verkar finnas störningar i Trafikverkets tjänster
 • Ändrat/förbättrat: Övriga gränssnittsförbättringar

1.5.17 (2017-09-03)

 • Ändrat/förbättrat: Bevakningsfunktionen använder nu lite mindre data
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.16 (2017-08-31)

 • Fixat: Bevakningsfunktionen fungerade ibland inte när man bevakade ett tåg vid flera stationer

1.5.15 (2017-08-31)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Ändringar har gjorts för att förenkla felsökning vid vissa problem

1.5.14 (2017-08-25)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.13 (2017-08-21)

 • Nytt: En varning visas om enhetens tidzon skiljer sig från Sveriges
 • Ändrat/förbättrat: Förseningsaviseringar anger nu antal minuter som tåget är försenat
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Kartan i detaljvyn visades inte före avgång i ett fåtal fall

1.5.12 (2017-08-13)

 • Nytt: Rensa favoriter och bevakningar i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Det går inte längre att bevaka avgångar utanför Sverige; detta beror på att relevant information ej uppdateras av Trafikverket

1.5.11 (2017-08-11)

 • Ändrat/förbättrat: Förbättrade aviseringar

1.5.10 (2017-07-30)

 • Fixat: Krasch vid avaktivering av filtrering
 • Fixat: Stationnamn visades ibland som ”null” när flera aviseringar dök upp samtidigt

1.5.9 (2017-07-29)

 • Nytt: Det går att ändra textstorleken i appen
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen kunde i vissa fall krascha i detaljvyn

1.5.8 (2017-07-25)

 • Fixat: Textstorleken anpassades inte till systeminställningarna på vissa enheter
 • Fixat: Appen kunde i vissa fall krascha när man vred på enheten

1.5.7 (2017-07-21)

 • Ändrat/förbättrat: Nu anpassas informationsdelen i detaljvyn till om man klickar in sig på en avgång eller ankomst
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar

1.5.6 (2017-07-19)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Språkinställningen påverkade inte aviseringar
 • Fixat: Appen kunde krascha i ett par ovanliga fall

1.5.5 (2017-07-10)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Ändrat/förbättrat: Små prestandaförbättringar
 • Bonus: Bevakningsfunktionen har förbättrats på serversidan så att bevakade tåg nu uppdateras en gång i minuten istället för var femte minut

1.5.4 (2017-07-04)

 • Ändrat/förbättrat: Nu visas rutter för alla tåg
 • Ändrat/förbättrat: Kartan laddas nu snabbare
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Plattformsbyten räknades inte som spårändringar i bevakningsfunktionen när det enbart stod ”plattformsbyte”

1.5.3 (2017-07-03)

 • Ändrat/förbättrat: Små prestandaförbättringar
 • Fixat: I sällsynta fall kunde spår felaktigt visas vid inställda ankomster

1.5.2 (2017-07-01)

 • Ändrat/förbättrat: Fler tåg(rutter) syns nu på kartan
 • Ändrat/förbättrat: Stationslistan cachas nu, vilket ger snabbare laddning och mindre dataanvändning
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Appen fungerade inte vid vissa stationer p.g.a. att det fanns flera stationer med samma namn

1.5.1 (2017-06-28)

 • Ändrat/förbättrat: Optimerade automatiska uppdateringar av stationstidtabellen som skedde när appen hade varit i bakgrunden
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Stationstidtabellen uppdaterades inte automatiskt efter att appen hade varit i bakgrunden om man hade aktiverat ”följ position”

1.5.0 (2017-06-26)

 • Ändrat/förbättrat: Stationstidtabellen hämtar nu fler avgångar/ankomster när man närmar sig listans slut, istället för att vara begränsad till 250 händelser
 • Ändrat/förbättrat: Optimeringar har gjorts så att stationstidtabellen och detaljvyn laddas snabbare samt använder mindre data
 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att avbryta positionssökningen
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Nu går det att se detaljer för händelser en dag framåt igen
 • Fixat: Det gick inte att klicka in sig på en station om man gick in i detaljvyn via ”bevakade avgångar”

1.4.4(a/b) (2017-06-23)

 • Fixat: Ett antal buggar som var specifika till vissa Androidversioner och uppkom efter de senaste uppdateringarna

1.4.3 (2017-06-23)

 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: ”Visa närmaste station” kunde ta fram oannonserade stationer när den inte skulle göra det

1.4.2(a) (2017-06-22)

 • Ändrat/förbättrat: Det går nu att klicka på en hållplats i detaljvyn för att visa dess tidtabell
 • Ändrat/förbättrat: Färdlinjen på kartan kan nu för många tåg visas även om det inte går att hämta själva tågets position
 • Ändrat/förbättrat: Grafiska kartförbättringar, med markerade stationer och en uppdaterad tågpositionsikon
 • Fixat: Tågets position visades inte på kartan
 • Fixat: Det gick inte att öppna en avisering medan man var inne i appen

1.4.1 (2017-06-21)

 • Ändrat/förbättrat: Via-stationer visas nu i stationstidtabellen som standard
 • Fixat: Söderhamns stationstidtabell fungerade inte

1.4.0(a/b) (2017-06-20)

 • Nytt: Det går att visa via-stationer i stationstidtabellen; aktiveras i inställningarna
 • Nytt: Nu finns det en inställning som gör att appen hämtar oannonserade händelser (som t.ex. Arlanda Express-avgångar); detta är dock en avancerad funktion som bör användas försiktigt
 • Ändrat/förbättrat: För att gränssnittet ska vara mindre stökigt visas nu som standard endast tidsavvikelser som är märkta som förseningar i detaljvyn; det går att ändra detta i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Vissa hållplatser visades inte i detaljvyn för tåg med missvisande destinationdata
 • Fixat: Om man hade filtreringar som favoriter kunde favoritsorteringen ibland vara felaktig
 • Fixat: ”Ingen GPS-data tillgänglig” visades inte för vissa tåg som inte hade GPS-data
 • Fixat: Ibland uppdaterades inte stationstidtabellen automatiskt när man ändrade på ”fullständiga stationsnamn”

1.3.4 (2017-06-12)

 • Ändrat/förbättrat: Appen är nu bättre anpassad för Android 8.0 (O)
 • Fixat: Förebyggande av krascher i två ovanliga situationer

1.3.3 (2017-05-26)

 • Nytt: Automatisk kartuppdatering om man vill ha det; ställs in vid kartan
 • Fixat: Nu är det inte längre hackigt när man rullar upp från kartan
 • Fixat: Ett problem som i sällsynta fall orsakade krascher vid uppstart bör ha åtgärdats

1.3.2 (2017-05-15)

 • Fixat: Nu borde appen inte längre krascha när den startar för vissa

1.3.1(a) (2017-05-12)

 • Ändrat/förbättrat: Ändrade texten i filtreringsrutan
 • Fixat: Ibland filtrerades inte valda favoritstationer med filter
 • Fixat: Nu ska appen inte längre krascha på surfplatta när man vänder på enheten

1.3.0(a/b) (2017-05-11)

 • Nytt: Filtrera stationer; filtrerade vyer kan läggas till som favoriter
 • Nytt: Det går nu att tvinga appen att vara på svenska/engelska i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Man kan nu söka i stationslistan
 • Ändrat/förbättrat: Nu visas alla tidsavvikelser i detaljvyn; kan stängas av i inställningarna
 • Ändrat/förbättrat: Många andra gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Åtgärdade att appen kraschade i en viss situation

1.2.8 (2017-05-03)

 • Fixat: Fixade återigen problemet med att satelliter användes i första hand för att hitta användarens position, vilket orsakade bland annat långsam positionering

1.2.7 (2017-04-21)

 • Ändrat: Bättre hantering när information för ett sökt eller bevakat tåg inte har annonserats än
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Man kunde inte avaktivera bevakningen om det bevakade tåget slutade passera stationen

1.2.6(a) (2017-04-15)

 • Ändrat: Bevakningsfunktionen har lämnat betastadiet
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Detaljer för fel dag visades när man klickade på en avgång via ”bevakade avgångar”
 • Fixat: Tågnummersökning tog fram detaljer för fel dag om tåget var försenat och hade passerat sin normala avgångstid
 • Fixat: Om man bytte station utan tillgång till nätverk och startade om appen stod det felaktigt ”Stockholm C” som rubrik
 • Fixat: Meddelandet ”nätverksanslutning ej tillgänglig” visades inte ibland när det borde ha visats

1.2.5 (2017-04-12)

 • Fixat: Bevakningsfunktionen orsakade krascher om den aktiverades vid stationer med Å/Ä/Ö i sin stationssignatur

1.2.4 (2017-04-11)

 • Ändrat: Bevakningsfunktionen är nu delvis molnbaserad och bör därmed knappt dra batteri alls; betaperioden har snart nått sitt slut!
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar

1.2.3 (2017-03-30)

 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Nu visas rätt station i aviseringarna
 • Fixat: Åtgärdade att reklam visades i detaljvyn om den öppnades via en avisering och man har köpt reklamborttagning
 • Fixat: Problemet med att detaljvyn såg lite konstig ut på enheter som har en Androidversion äldre än 4.2.2 har lösts

1.2.2 (2017-03-29)

 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Ett par problem med bevakningsfunktionen har åtgärdats

1.2.1 (2017-03-28)

 • Ändrat: Tåglistan har gjorts lite tätare
 • Fixat: Bevakning bör inte längre deaktiveras när man startar om enheten
 • Fixat: En tillfällig lösning för problemet med att bevakningsfunktionen ibland slukar batteri har implementerats; en bättre lösning (som även ska förbättra funktionen i allmänhet) kommer senare

1.2.0 (2017-03-25)

 • Nytt: Tågtrafikinformation
 • Nytt: Färdlinje på kartan
 • Nytt: Man kan i den nya inställningsmenyn välja att appen ska visa närmaste station varje gång den öppnas
 • Nytt: I inställningsmenyn går det även att flytta favoriterna till huvudmenyn
 • Nytt (beta): Bevakning av tåg i form av aviseringar då tåget är försenat, spårändrat eller inställt; detta ställs in via detaljvyn
 • Ändrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: För en del tåg stod det felaktigt att det inte fanns några GPS-data, dessa ska nu visas på kartan
 • OBS: Denna uppdatering och följande kräver Android 4.0.1 eller senare

1.1.7 (2017-02-08)

 • Buggfix: Åtgärdade ett kraschproblem

1.1.6 (2017-02-01)

 • Buggfix: Fixade problemet med att satelliter användes i första hand för att hitta användarens position, vilket orsakade bland annat långsam positionering
 • Buggfix: Ett problem som i enstaka fall kunde få appen att krascha är åtgärdat

1.1.5 (2017-01-29)

 • Ändring: Appen har bytt namn till Tågstationen
 • Buggfix: Nu är den jobbiga rektangeln i navigeringen borta

1.1.4(a) (2017-01-25)

 • Ny funktion: Man kan nu ta bort annonser permanent för 10kr

1.1.3 (2017-01-20)

 • Buggfix: Nu ska det inte längre stå ”spår x” i detaljvyn när endast ankomsten är inställd
 • Buggfix: Fixade ett problem som kunde orsaka krascher när detaljvyn öppnades

1.1.2(a) (2017-01-14)

 • Ny funktion: Tåg som är utrustade med GPS visas nu på en karta i detaljvyn
 • Ändring: Gränssnittsförbättringar
 • Buggfix: Åtgärdade att den senaste versionen av appen inte kunde laddas ner på enheter utan GPS

1.1.1 (2017-01-11)

 • Ändring: Har ett tåg tidigare avgått/ankommit senare än väntat kan man nu se det i tågdetaljvyn
 • Ändring: Ännu fler förbättringar i gränssnittet

1.1.0(a/b) (2017-01-09)

 • Ny funktion: Favoriter
 • Ny funktion: Visa närmaste tågstation med hjälp av GPS
 • Ny funktion: ID-tågsökning
 • Ändring: Tåglistan laddas nu om efter att appen har varit i bakgrunden i fem minuter
 • Ändring: Det finns nu en knapp som man kan använda för att kontakta utvecklaren i menyn
 • Ändring: Fler gränssnittsoptimeringar
 • Buggfix: Tydligt felmeddelande visas nu om stationdata ej kan hittas

1.0.1 (2017-01-07)

 • Ändring: Finjusterat gränssnitt
 • Buggfix: Fixade så att appen inte kraschar när man försöker uppdatera tågdetaljvyn utan tillgång till nätverk

1.0.0 (2017-01-06)


« Tågstationen