Tågstationen: Uppdateringar (iOS/iPadOS)

1.0.6 (2021-03-05)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.0.5 (2020-12-10)

 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall uppdaterades inte innehållet automatiskt efter att appen hade varit i bakgrunden i minst en minut

1.0.4 (2020-04-24)

 • Fixat: I vissa fall kunde många dubbletter dyka upp i listan över avgångar/ankomster (det kan dock fortfarande hända att enstaka dubbletter förekommer i källdatan och därför syns i appen)

1.0.3 (2020-04-12)

 • Nytt: Nu finns det en inställning som låter appen hämta oannonserade händelser (som t.ex. Arlanda Express-avgångar); detta är dock en avancerad funktion som bör användas försiktigt
 • Ändrat/förbättrat: Mindre gränssnittsförbättringar

1.0.2 (2020-02-23)

 • Ändrat/förbättrat: Nu visas avgångar och ankomster upp till 7 dygn framåt i tiden (gäller ej filtrerade vyer, som fortfarande bara visar de kommande 24 timmarna)
 • Ändrat/förbättrat: Även trafikinformationsvyn och listan över bevakade avgångar uppdateras automatiskt nu
 • Ändrat/förbättrat: När appen öppnas efter att ha varit i bakgrunden i minst en minut uppdateras vyerna direkt
 • Ändrat/förbättrat: Widgeten visar nu de senast hämtade avgångarna medan den hämtar ny data
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: Tidigare avgångars/ankomsters förseningar dök inte alltid upp i stationstidtabellen

1.0.1 (2019-11-26)

 • Ändrat/förbättrat: När avgångar/ankomster är märkta med den nya avvikelsen ”tid saknas” döljs eventuella tidigare beräknade (nu ogiltiga) tider
 • Ändrat/förbättrat: Gränssnittsförbättringar
 • Fixat: I vissa fall visades inte tågets position i detaljvykartan trots att GPS-data fanns

1.0.0 (2019-08-17)


« Tågstationen